Cyflwyniad i Oriel Cyfnod Allweddol 1. Sut le oedd siopa 'slawer dydd?
Disgrifio'r safle
Mae Cyfnod Allweddol 1 yn gyfle i ymchwilio i siop oddeutu'r flwyddyn 1909 a gweld rhai o'r cynnyrch oedd ar gael. Fe welwch hefyd Stori Harry sef llyfr stori wyth tudalen ar-lein a 'Llyfr Lloffion Fictoraidd sef casgliad o daflenni gwaith y gellir eu llwytho i lawr i helpu'r plant grwydro drwy'r wefan.

Disgrifio'r gweithgareddau
Yma ceir gwybodaeth am sut mae'r adnoddau sydd ar gael yn cynnig cymorth wrth grwydro'r wefan a chreu siop o Oes Fictoria yn y dosbarth.

Creu siop o Oes Fictoria yn y dosbarth ar gyfer chwarae rôl
Cliciwch uchod am wybodaeth ynghylch sut i ddefnyddio'r adnoddau wrth chwarae rôl.

Sut mae'r wefan yn ymwneud â chynllun gwaith QCA ar gyfer hanes yn CA1
Cliciwch uchod i weld disgrifiad o sut mae'r wefan yn cysylltu â chynllun gwaith QCA.
Llwytho'r adnoddau i lawr
Cliciwch uchod i lwytho'r adnoddau o'r wefan.

Education and Community Services Department Carmarthenshire County Council Adran Addysg a Gwasanaethau Cymunedol Cyngor Sir Caerfyrddin