Oriel y Plant

Croeso i Oriel y Plant yn yr Amgueddfa Rithwir. Mae yma bedwar man a ddyluniwyd ar gyfer plant sydd yng Nghyfnod Allweddol 1 y Cwricwlwm Cenedlaethol.
link to outside a shoplink to harry's story
link to inside a shoplink to what can i buy?

Gall athrawon a rhieni cael gafael ar adnoddau cefnogi Cyfnod Allweddol 1 yma ac adnoddau ychwanegol yn yr Ystafell athrawon.

Y tu allan i siop | Tu mewn i siop | Beth allaf ei brynu? | Stori Harry | Ystafell Athrawon
 
link to the ngfl.
Darparwr cynnwys cymeradwy NGfL

link to the virtual teachers center.

Dalier Sylw: Mae awgrymiadau ar sut i wneud y gorau or safle ar gael yn yr adran cymorth yn yr amgueddfa.Mae angen sgrin 800x600 i weld y wefan ar ei gorau.