Teisen Gri

8 [225g] owns blawd plaen
Hanner llond llwy de soda bicarbonad
Pinsied o halen
2 owns [50g] menyn
2 owns [50g] lard
3 owns [75g] siwgwr
2 owns [50g] cyrens
Llaeth enwyn i gymysgu

Rhowch y radell neu badell ffrio drom ar y stf i gynhesu.
Hidlwch y blawd, soda a'r halen i mewn i fowlen. Torrwch y menyn a'r lard yn ddarnau a rhwbiwch nhw i mewn i'r blawd nes bod y gymysgedd yn debyg i friwsion. Ychwanegwch y siwgwr a'r cyrens ac yna cymysgu i mewn digon o laeth enwyn i wneud toes eithaf caled.

Rholiwch y toes allan i chwarter modfedd o drwch a torrwch gylchoedd gyda thorrwr 2 i 3 modfedd ar draws.

Craswch y teisennau ar y radell sydd wedi ei iro, am tua 3 munud bob ochr, nes yn frown golau. Gadewch i'r teisennau oeri ar fwrdd weiren a gwasgaru siwgwr drostynt.

Dylai'r teisennau gael eu bwyta'n oer ar ol taenu ychydig o fenyn arnynt.

Reset gan deulu Rhiannon Morris, Denbighshire


To see the English Translation, click here

Back to the menu.

Or back to the main Museum.